Amar Annus

Amar Annus has written 3 posts for K&T

Saalomoni oodid, 2. osa

Loe „Saalomoni oodide” 1. osa siit. Loe Jaan Lahe saatesõna „Saalomoni oodidele” siit.   Kahekümnes ood 1. Issanda preester ma olen, ja Teda ma teenin preestrina. 2. Ja talle ma annetan Tema mõtte anni, 3. sest see ei ole nagu maailm, ega nagu liha ei ole tema mõte, ega nagu need, kes teenivad lihalikult. 4. Issanda and […]

Saalomoni oodid, 1. osa

Süüria keelest tõlkinud Amar Annus [raamatuna avaldanud Tallinna Kirjastuskeskus, 2006]   Saatesõna Süüriakeelsed Saalomoni oodid on ainuke varakristlik iseseisva korpusena säilinud laulude kogu. See on omistatud või pühendatud Saalomonile tõenäoliselt selletõttu, et muistne Juuda-Iisraeli ühendriigi kuningas oli otseselt Taaveti poeg, nii nagu ka Messias pidi olema Taaveti soost. Saalomon seega oli Jeesus Kristuse võrdkuju ja […]

Religioon ja savantism – mida uskus Heimar Ilves?

Eestis elanud Heimar Ilvest (1914-2002) teatakse väljaspool muusikaringkondi üpris vähe. Ta oli helilooja ja muusikaajaloo õppejõud, kes komponeeris muude heliteoste kõrval kuus sümfooniat ja pidas loenguid Tallinna Riiklikus Konservatooriumis aastatel 1950-1965. Peale heliteoste ei ole Heimar Ilves midagi kirjutanud, ta pole avaldanud ühtegi artiklit ega raamatut. Siiski oli tema mõju Eesti muusikaelule väga suur, paljuski […]

English