Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi kontakt: toimetus@kjt.ee

 

Katri Aaslav-Tepandi2Katri Aaslav-Tepandi (1965), PhD,  on lavastaja ja teatriteadlane, töötab õppejõuna Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning on EELK Usuteaduse Instituudi teoloogia üliõpilane ja EELK liige; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: 144@hot.ee

 

 

 

Kreet Aun (1969), on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vilistlane ja EELK Usuteaduse Instituudi kristliku kultuuriloo magistrant, superviisor, koolitaja ja bibliodraama juhendaja, EELK liige. Kontakt: kreet.aun@outlook.com

 

 

 

Anne Burghardt (1975), mag. theol., EELK vikaarõpetaja, on Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretär; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: Anne.Burghardt@lutheranworld.org

 

 

 

Karin KallasKarin Kallas (1992) on Tartu Ülikooli usuteaduskonna vilistlane ja õppinud judaistikat Paideia instituudis (European Institute for Jewish Studies in Sweden). Kontakt: karin.kallas@kjt.ee

 

 

 

Kerstin Kask (1973), EELK vikaarõpetaja, on EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe osakonna juhataja ja usuteaduskonna dekanaadi juhataja. Kontakt: kerstin.kask@gmail.com

 

 

 

Annika Laats (1970) on EELK Risti koguduse õpetaja ja Lääne-Harju praostkonna abipraost. Kontakt: annika.laats@eelk.ee

 

 

 

Jaan Lahe (1971), dr. theol., on EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor, Tallinna Ülikooli kultuuri- ja religiooniuuringute dotsent ning EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: usundiuurija@gmail.com

 

 

 

Kadri Lääs (1975), teoloog, töötab Euroopa Välisteenistuses Brüsselis ja on EELK liige. Kontakt: kadri.laas1@gmail.com

 

 

 

 

orenti1Orenti Kampus (1973) on õigeusu vaimulik ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna teoloogia magistrant.

 

 

 

Ergo Naab2

Ergo Naab (1971), PhD, Eesti Piibliseltsi piiblitõlkeprojekti koordinaator; EELK liige; andmed Eesti Teadusagentuuri leheküljel. Kontakt: ergo.naab@gmail.com

 

 

 

 

Urmas.varvilineUrmas Nõmmik (1975), dr. theol., on Tartu Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika dotsent, EELK liige; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: urmasn@hotmail.com

 

 

 

Johann-Christian Põder (1977), dr. theol. ja EELK õpetaja, on Kopenhaageni ülikooli süstemaatilise teoloogia järeldoktor; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: johann_christian@hotmail.com

 

 

 

Thomas-Andreas Põder (1976), dr. theol., EELK vikaarõpetaja, on EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja ning Tartu Ülikooli religioonifilosoofia lektor, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu liige; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: thomas-andreas.poder@eelk.ee

 

 

Tauno Toompuu (1979) on EELK Rakvere Kolmainu ja Käsmu koguduste õpetaja ja Viru praostkonna praost.

 

 

 

 

Kristiina Vaiksalu2Kristiina Vaiksalu (1986), mag. theol. ja EELK liige. Kontakt: kristiina2808@gmail.com

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
English