Ajakirja annab välja MTÜ Kirik & Teoloogia kolleegium.
Vt koosseisu ajakirja toimetuse tutvustuse järel.

Kirik & Teoloogia toimetuse kontakt: toimetus@kjt.ee

Toimetuse liikmed:

Karin KallasKarin Kallas-Põder (1992), Kirik & Teoloogia tegevtoimetaja, on Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja EELK Usuteaduse Instituudi vilistlane; õppinud judaistikat Paideia instituudis Stockholmis (European Institute for Jewish Studies in Sweden) ja kristlikku teoloogiat Norra Teoloogiakoolis Oslos (Det Teologiske Menighetsfakultet). Kontakt: karin.kallas@kjt.ee

Katri Aaslav-Tepandi2Katri Aaslav-Tepandi (1965), PhD, on Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja, EELK Usuteaduse Instituudi teoloogia magistrant ja EELK liige; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: 144@hot.ee

Kreet Aun (1969) on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vilistlane ja EELK Usuteaduse Instituudi kristliku kultuuriloo magistrant, superviisor, koolitaja ja bibliodraama juhendaja, EAÕK liige. Kontakt: kreet.aun@outlook.com

Anne Burghardt (1975), mag. theol., EELK vikaarõpetaja, on Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretär; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: Anne.Burghardt@lutheranworld.org

Kerstin Kask (1973) on EELK Kose koguduse õpetaja ning EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe osakonna juhataja ja usuteaduskonna dekanaadi juhataja. Kontakt: kerstin.kask@gmail.com

Kadri Lääs (1975), teoloog, töötab Euroopa Välisteenistuses Brüsselis ja on EELK liige. Kontakt: kadri.laas1@gmail.com

orenti1Orenti Kampus (1973), mag. theol., on õigeusu vaimulik.

Urmas.varvilineUrmas Nõmmik (1975), dr. habil., on Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja ning Vana Testamendi ja semitistika dotsent, EELK liige; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: urmasn@hotmail.com

Johann-Christian Põder (1977), dr. theol. ja EELK õpetaja, on Rostocki ülikooli usuteaduskonna eetika nooremprofessor. Kontakt: johann_christian@hotmail.com

Thomas-Andreas Põder (1976), dr. theol., EELK vikaarõpetaja, on EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja ning Tartu Ülikooli religioonifilosoofia lektor; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: thomas-andreas.poder@eelk.ee

Kristiina Vaiksalu2Kristiina Vaiksalu (1986), mag. theol. ja EELK liige. Kontakt: kristiina2808@gmail.com

MTÜ Kirik & Teoloogia kolleegium:

Ühingu juhatuse liikmed on Karin Kallas-Põder, Thomas-Andreas Põder ja Kreet Aun.

Lisaks eelnevalt tutvustatud toimetuse liikmetele kuuluvad ajakirja kolleegiumisse:

Jaan Lahe (1971), dr. theol., on EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor, Tallinna Ülikooli kultuuri- ja religiooniuuringute dotsent ning EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: usundiuurija@gmail.com

Ergo Naab2

Ergo Naab (1971), PhD, on Tartu Ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi teadur ja Eesti Piibliseltsi piiblitõlkeprojekti koordinaator, EELK liige; andmed Eesti Teadusagentuuri leheküljel. Kontakt: ergo.naab@gmail.com

Tauno Toompuu (1979) on EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja ja Viru praostkonna praost. Kontakt: tauno.toompuu@eelk.ee

Print Friendly, PDF & Email
English