Uudised ja oikumeenia

TEADE: 15. novembril jätkub EELK Usuteaduse Instituudis reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolituste sari. Registreerumine avatud

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolituste sarjas

„Jumala armu poolt vabastatud“:
luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval

Läbiviija: Thomas-Andreas Põder, EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia dotsent ja Tartu Ülikooli religioonifilosoofia lektor.

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja sellega seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik teised huvilised.

Toimumisajad: 

15.11.2016 II „Lunastus pole müügiks“

14.03.2017 III „Inimesed pole müügiks“

24.10.2017 IV „Loodu pole müügiks“

Taust: Üleilmne evangeelsete luterlike kirikute osaduskond – Luterlik Maailmaliit (LML) – tähistab reformatsiooni 500. aastapäeva 2015-2017. Reformatsiooni juubeli peateemaks on osaduskonna kontekstis „Jumala armu poolt vabastatud“, mida avavad lähemalt alateemad „Lunastus pole müügiks“, „Inimesed pole müügiks“ ning „Loodu pole müügiks“.

img_20161104_204239Koolituse alusmaterjal: Teemadele on pühendatud esmakordselt 2015. a. suvel ilmunud neli väikest artiklikogumikku, mis sisaldavad laiemale lugejaskonnale suunatud kaastöid kõigist LML piirkondadest. Kogumikud on ilmunud äsja EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarja 14. köitena: Jumala armu poolt vabastatud, toim. Anne Burghardt. Raamat on hetkel müügil EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogus Tallinnas ja Pauluse raamatupoes Tartus.

Koolitussarja eesmärk: süvendada teadlikkust reformatsiooni tähendusest ja evangeelsest luterlikust kirikust kui üleilmsest osaduskonnast ning arutleda luterliku viisi üle olla kristlane ja kirik kaasaja ühiskondliku, konfessionaalse-oikumeenilise ja religioosse pluralismi tingimustes.

Koolitustasu ühe päeva eest on 18 EUR 

15.11 toimuvale koolituspäevale palume registreeruda hiljemalt 11.11.2016

Elektrooniline registreerumine koolitusele

Info: Kerstin.Kask@eelk.ee, tel 5530399.

Vaata lisa:

Print Friendly, PDF & Email

Viimati lisatud

c s-v põder
Karl Barthi kiriklik dogmaatika
Christine Svinth-Værge Põder
Foto: Tanel Valdna, ERR
Luterlik ristiteoloogia ja kiriku kuulutusülesanne tänapäeva Eestis
Meelis Süld
Allan Kährik
Ootamisest ja pilve sees tulijale silma vaatamisest (Lk 21:25–36)
Allan Kährik
Jõulupöördumine
Euroopa kirikute rändekomisjon, Euroopa Kirikute Konverents
English